Faltec SRG Global (Thailand)Co., Ltd.
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
สวัสดิการ
 • 1.รถรับส่ง
 • 2.ชุดฟอร์มพนักงาน
 • 3.อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
 • 4.ค่าเดินทาง 3000 บาท/เดือน (ส่วนสำนักงาน)
 • 5.ค่าอาหาร 1000 บาท/เดือน (ส่วนสำนักงาน)
 • 6.เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
 • 7.ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี
 • 8.เงินช่วยเหลือสมรส
 • 9.งินช่วยเหลือกรณีพนักงานคลอดบุตร
 • 10.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • 11.เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ
 • 12.ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 13.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Faltec SRG Global (Thailand)Co., Ltd.
353 Moo.7 Soi 9 นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
วิธีการเดินทาง
 • ถนนสาย 331