Faltec SRG Global (Thailand)Co., Ltd.
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
สวัสดิการ
1.รถรับส่ง 2.ชุดฟอร์มพนักงาน 3.อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 4.ค่าเดินทาง 3000 บาท/เดือน (ส่วนสำนักงาน) 5.ค่าอาหาร 1000 บาท/เดือน (ส่วนสำนักงาน) 6.เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน 7.ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี 8.เงินช่วยเหลือสมรส 9.งินช่วยเหลือกรณีพนักงานคลอดบุตร 10.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 11.เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ 12.ปรับเงินเดือนประจำปี 13.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Faltec SRG Global (Thailand)Co., Ltd.
353 Moo.7 Soi 9 นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
วิธีการเดินทาง
ถนนสาย 331