บริษัท พีซีเคม โซลูชั่น จำกัด
จำหน่ายเคมีระบบน้ำในอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล - ชุดฟร์อม - เบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีซีเคม โซลูชั่น จำกัด
5/148 หมู่บ้านกลางเมือง มอนติคาร์โล ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900