บริษัท พีวีเคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด
รับติดตั้งระบบไฟฟ้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีวีเคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด
47/3 หมู่ 11
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วิธีการเดินทาง
ถนนเส้นสุขประยูร เข้าซอยเทศบาลนาป่า ซอยถนนศิริรักษ์