PRS Cargo Co., Ltd.
บริษัทดำเนินกิจการด้านขนส่งสินค้าทั่วประเทศ และดำเนินพิธีการนำเข้าส่งออก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PRS Cargo Co., Ltd.
184/95 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310