บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51) และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49) การร่วมทุนของทั้ง 2 บริษัท นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยสนับสนุนให้ก้าวต่อไปของเราดำเนินไปอย่างมั่นคงและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มทุนธนชาต และกลุ่ม เอ็ม บี เค นับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงินธนาคาร และธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นคงและสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้ามากขึ้น
มาร่วมเติบโตอย่างมั่นคง และก้าวไปสู่ความสำเร็จกับเรา บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เปิดรับพนักงานหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าทำฟัน
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - สหกรณ์ออมทรัพย์
  • - ประกันชีวิต
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
231 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ ชั้น 11 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.mbklife.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถประจำทาง 13,17
  • BTS ราชดำริ
  • MRT สีลม
  • รถตู้หน้า รพ.จุฬา โรบินสันสีลม