บริษัท ซัมย่า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซัมย่าเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรศัพย์มือถือ เช่น หูฟัง แท่นชาร์ตแบต แบตเตอรี่ แบตเตอรี่สำรอง เป็นต้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซัมย่า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2380/24-25 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.samyatechnology.com