บจก.รุ่งโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างทั้งงานโยธา และงานไฟฟ้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บจก.รุ่งโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
rr.eng8@gmail.com
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
ใช้งานแผนที่