บริษัท พีเอ็ม. พรีเมียร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดสรรคัดเลือกบุคลากรเกี่ยวกับแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัยและบุคลากรส่วนอื่นๆ ป้อนสู่องค์กรต่างๆทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยบริษัทประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายคัดสรรบุคลากร ฝ่ายประสานงานธุรการ บัญชีการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยี และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็ม. พรีเมียร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
988/128
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230