บริษัท พฤฒิพล บัวแก้ว จำกัด
บริษัท พฤฒิพล บัวแก้ว จำกัด (www.pruthiphon.com) ร่วมงานกับนักออกแบบที่มีความสามารถในหลากหลายสาขาความรู้ เน้นการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน รวมถึงการออกแบบทางด้านอื่นๆ บริษัทฯ มีจุดประสงค์ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์งานออกแบบที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความสอดคล้องทางวัฒนธรรมกับชุมชน, ความยอดเยี่ยมในการทำงาน และความสัมพันธ์ทางการใช้สอยกับมนุษย์อีกด้วย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พฤฒิพล บัวแก้ว จำกัด
ถนนพิชัย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์: www.pruthiphon.com
วิธีการเดินทาง
สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนวัชรพล 10220 เวลางาน9.00 น. - 18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์