บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้น จำกัด
ประกอบกิจการ ชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์ / เครื่องจักร
สวัสดิการ
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่ากะ
  • - ค่าครองชีพ 1,000 บาท
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่ารถ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - สหกรณ์ออมทรัพย์
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - เงินรางวัล อายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้น จำกัด
789/63 หมู่ที่ 1 ( ปิ่นทอง 1 ซอย 7 ) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 1) ซอย 7
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230