TBSC LOGISTICS CO., LTD.
เป็นบริษัทในเครือไทยบริดจสโตน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานคลังสินค้า ที่จัดส่งยางรถยนต์ ในประเทศ และ ต่างประเทศ ศูนย์บริการจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดส่งสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และช่วยสร้างความมั่นใจให้ ผู้แทนจำหน่ายในการวางแผน การประกอบธุรกิจ
สวัสดิการ
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง - รถรับส่งพนักงาน - เบิกค่ารักษาพยาบาลครอบครัว - ประกันอุบัติเหตุหมู่ , เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
TBSC LOGISTICS CO., LTD.
14/3 Moo.1 Phaholyothin Road
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วิธีการเดินทาง
- สนามหลวง - ตลาดไท - รังสิต - จารุศร - รถตู้ที่วิ่งถึงฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
ใช้งานแผนที่