บริษัท พี.คเณศ จำกัด (P-GANESH)
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงงานระบบประกอบอาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม ที่พักอาศัย ฯลฯ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้า บริษัทพี.คเณศ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจำนวนมาก
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - โอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.คเณศ จำกัด (P-GANESH)
24/26 ถนนมาบมะยม
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130