บริษัท พีทีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท พีทีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บ.โปรเฟสชันแนล เทเลคอม อินสเทลเลชั่น จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเสาสัญญาณด้านโทรคมนาคม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส ตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
9/99 หมู่ 3 ซอย วัดเทียนดัด
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
ใช้งานแผนที่