บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญหลากหลายทางด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบ และการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ด้วยความรู้ความสามารถที่มี บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอการบริการแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การบริการทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การขนส่งท่อ การก่อสร้าง รวมถึงโรงกลั่น และผลิตภัณฑ์เคมีจากน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สเตรกา เป็นผู้นำในการให้บริการการขุดเจาะวางท่อ ใต้ดินในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling-HDD) ขณะเดียวกัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
สเตรกา มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านวิศวกรรม, จัดหาและจัดจ้าง, การบริหารงานก่อสร้าง พร้อมกันนี้เราให้บริการทางด้าน EMPC สำหรับโรงงานการผลิตน้ำมันและก๊าซ, โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมี เรามีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการของลูกค้า รวมถึง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีความทันสมัย พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการอำนวยความสะดวกติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ
สวัสดิการ
 • - กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันกลุ่ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง (ประจำโครงการ)
 • - ค่าโทรศัพท์ (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 • - ค่าใบ กว. (สำหรับตำแหน่งวิศวกรประจำโครงการ)
 • - เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส.
 • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • - ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 • - ค่าเดินทางกลับต่างจังหวัด (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 • - การเยี่ยมไข้พนักงาน
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
3 ตำแหน่ง
1.
21 ต.ค. 62
Project Engineer
pinlocation
อ.เมืองตาก จ.ตาก
salary icon
30,000-60,000
2.
21 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุง
pinlocation
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary icon
12,000-20,000
3.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
เลขที่ 60 ซอย ประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-553-5000
แฟกซ์: 02-553-5092
เว็บไซต์: www.strega.co.th
Line ID: recruit1960
ใช้งานแผนที่