บริษัท ก.ธนวัฒน์เมทอล จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการเมื่อปีพ.ศ.2550 เพื่อดำเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าประเภทเหล็ก ทางบริษัทต้องการพนักงานขายที่มีความสามารถมาร่วมงานกับทางบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวของทางบริษัท
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าคอม - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท ก.ธนวัฒน์เมทอล จำกัด
833 หมู่3 บางปูแฟคทอรี่แลนด์
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280