กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ดำเนินธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมบริการ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจร ผลิตน้ำนมดิบ ผลิตอาหารสัตว์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานที่พักและอบรมสัมมนา ผลิตภัณฑ์นม ตรา อืมม!..มิลค์ และภัตตาคารโชคชัยสเต็กเฮ้าส์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์และการเรียนรู้ในระดับประเทศ กำลังต้องการบุคลากรที่ต้องการความท้าทาย มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน รองรับการขยายธุรกิจและเพื่ออนาคตของท่าน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - บ้านพักพนักงานพร้อม Wifi-Internet - ชุดยูนิฟอร์ม - เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) - เงินรางวัลประจำปี (ตามผลประกอบการ) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - การฝึกอบรมสัมมนา - งานเลี้ยงประจำปี - กิจกรรมกีฬาภายใน - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - รถรับส่งนักเรียน(บุตรพนักงาน) - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - ห้องพยาบาล+รถพยาบาล
ติดต่อ
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
169 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450
เว็บไซต์: http://www.farmchokchai.com