บริษัท พรีเมียร์ แอร์ ซัพพลายส์ จำกัด
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
สวัสดิการ
หยุดวันอาทิตย์ มีพักร้อน เบี้ยขยัน ประกันสังคม วันหยุดนขัตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ แอร์ ซัพพลายส์ จำกัด
266,268,270 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700