บริษัทเปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 บริการงานด้านงานระบบท่อครบวงจร เช่นงานออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบดับเพลิง และงานระบบท่ออื่นๆ
สวัสดิการ
1.ที่พักฟรี+น้ำไฟฟ้าฟรี (สำหรับพนักงานรายวัน) 2.เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด 3.เงินแสดงความยินดีกรณีสมรส 4.เงินแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร 5.เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา และบุตรพนักงานเสียชีวิต 6.กระเช้าเยี่ยมไข้ 7.กองทุนประกันสังคม/กองทุนทดแทน 8.ตรวจสุขภาพประจำปี 9.อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 10.โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) 11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 12.ฝึกอบรมภายใน+ภายนอกตามสายงาน 13.เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี \t
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอสวายเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย จำกัด
5/2 หมู่ 1
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์: www.synengineering.com
วิธีการเดินทาง
การเดินทาง เริ่มขึ้นจากรังสิต \t\t\t\t 1.รถตู้รังสิต-คลอง 5-8 \t\t\t\t 2.รถเมย์สาย 538\t\t\t\t ลงหน้าสวนอาหารบ่อเงิน หรือ หน้าวัดมูลจินดาราม\tหรือ ถ. รังสิตนครนายก ที่ 76\t การเดินทางโชนระยอง \t \t รถยนต์ส่วนบุคคล\t\t ลงทางด่วน ลำลูกกา แล้ว U-Turn Big -C คลองสี่\t\t เข้าเส้นตลาด AC ผ่านตลาด AC เข้าหน้าวัดกลางคลองสี่\t\t วิ่งเส้นหลังวัด เข้า ซ.สุสวาท 2 ซอย (20 เดิม)