บริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่ง/และโลจิสติกส์ โดยให้บริการระหว่าง ประเทศ ไทย - มาเลเซีย - สิงค์โปร์ - ลาว โดยให้บริการความเป็นมืออาชีพดังนี้ - รถขนส่งประเภท หัวลากตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ - รับจัดการดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ด่านศุลกากร ประเทศ ไทย-มาเลเซีย-สิงค์โปร์-ลาว-พม่า-กัมพูชา - ขนส่งสินค้าทางเรือ / ทางเครื่องบิน - คลังสินค้าให้เช่า - รับดำเนินงานคลังสินค้าเต็มรูปแบบ
สวัสดิการ
สวัสดิการ - ขึ้นเงินเดือนตามอายุงาน - รายได้ดี - โบนัสรายปี (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ) - ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่)853 หมู่ที่ 1 ถนนเลียงเมืองสายเอเชีย
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 90110
เว็บไซต์: www.pongsiri.co.th
วิธีการเดินทาง
เข้ามาในศูนย์ขนส่งสินค้าคลองหลวง อาคารชานชาลาที่2
ใช้งานแผนที่