ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
เปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ 2519 มึ2สาขา พหลโยธิน และ พรานนก
รับบริการตรวจสุขภาพและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bangkok Medical Lab
339, 341 ถ.สาลีรัฐวิภาค
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.bangkoklab.com
วิธีการเดินทาง
  • BTS สถานีสะพานควาย