บริษัท กลอรี่ ครีเอเตอร์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ
สวัสดิการ
  • 1.ค่าไซด์ (ในกรณีประจำที่ไซด์งาน)
  • -ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • -ค่าเดินทาง
  • -อื่นๆ
  • 2.ประกันสังคม
  • 3.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • 4.ท่องเที่ยวต่างประเทศ 1 ครั้ง และในประเทศ 1 ครั้ง ต่อปี
  • 5.โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กลอรี่ ครีเอเตอร์ จำกัด
407 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 ถ.สิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ใช้งานแผนที่