บริษัท กลอรี่ ครีเอเตอร์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ
Benefits
1.ค่าไซด์ (ในกรณีประจำที่ไซด์งาน) -ค่าเบี้ยเลี้ยง -ค่าเดินทาง -อื่นๆ 2.ประกันสังคม 3.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4.ท่องเที่ยวต่างประเทศ 1 ครั้ง และในประเทศ 1 ครั้ง ต่อปี 5.โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กลอรี่ ครีเอเตอร์ จำกัด
407 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 ถ.สิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
See Map