บริษัท พอร์ทอลเฟรม (ไทยแลนด์) จำกัด
เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2542 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยรับงานจากหน่วยราชการ ,รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีลักษณะการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) หรือลักษณะการร่วมค้า (Joint Venture)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พอร์ทอลเฟรม (ไทยแลนด์) จำกัด
1558/22 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260