บริษัท พนาธาร จำกัด
ดำเนินกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
-โบนัสประจำปี -ประกันสังคม -เบี้ยเลี้ยงล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พนาธาร จำกัด
18 ซอยอภิวัฒน์ ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.panatarn.com