บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินกิจการบริการเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า รวมทั้งการดูแลคลังสินค้า การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งสินค้า
สวัสดิการ
- ค่าอาหารกลางวัน - เบี้ยขยัน - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนฌาปนกิจ - โบนัส - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 22 ถ.สีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.nkt.co.th