บริษัท เนเชอรัล คอสเม็คส์ จำกัด
เป็นบริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง และสร้างแบรนด์ OEM จำหน่ายเครื่องสำอาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเชอรัล คอสเม็คส์ จำกัด
6/4 หมู่ 6
ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เว็บไซต์: www.cosmecs.com
วิธีการเดินทาง
รถโดยสาร รถสองแถว