P.SPP Ranong Co.,Ltd เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distrbutor)ในการจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น เอสโซ่ โมบิล แต่เพียงผู้เดียว ครอบคลุมเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ทั้งหมด โดยปัจจุบันมีสำนักงาน 4 แห่ง อยู่ภายในจังหวัดระนอง, ภูเก็ต , สงขลา , สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถในพื้นที่หลายอัตรา
สวัสดิการ
ประกันสังคม,ค่าล่วงเวลา,วันหยุดพักผ่อนประจำปี,จัดฝึกอบรมสัมนาอย่างต่อเนื่อง และสวัสดิการอื่นๆตามที่แรงงานกำหนด,ทุกตำแหน่งมีความก้าวหน้าในสายงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอสพีพี ระนองจำกัด
119 ถนนท่าเมือง
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000