บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ งานวิศวกรรม และงานควบคุมบริหารโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญงานด้าน Oil & Gas, Petrochemical Plant, Industrial Plant และงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรคนไทย ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างยาวนาน กับบริษัทต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรที่ปรึกษาแก่กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน และกลุ่มปิโตเคมีที่มีชื่อเสียง อาทิ กลุ่มบริษัทปตท. และบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัทปูน ซิเมนต์ไทยเคมีคอล และบริษัทไออาร์พีซี ฯลฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
409 ถ.บอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: http://www.unityconsultant.com
ใช้งานแผนที่