บริษัท ก้าวนำกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาลและสาธารณูปโภค ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ก้าวนำกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
66/106 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220