โรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ รายใหญ่ ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (บ่อวิน)
มีจำนวน พนักงาน 800 คน
เลขที่ตั้ง 88/1-3,88/5 หมู่8 ตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่29 เดือนสิงหาคม ปี2557 ทุนจดทะเบียน500ล้านบาท
ผลิตแบตเตอรี่แบบการเปิดใช้งาน ผลิตแผ่น นำเข้า-ส่งออกแบตเตอรี่สำเร็จรูปและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ โดยใช้รูปแบบการจ้างเช่า ที่จังหวัดสมุทรสาครและได้จดทะเบียนบริษัท ไทยหัวเวยแบตเตอรี่ จำกัด ทุนจดทะเบียน10ล้านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม ปี2554 ผลผลิตเดือนละแสนเครื่อง มีพนักงาน130คน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดไทยเป็นหลัก และต่อมาจึงได้ซื้อที่ดินแบบถาวร28.62ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรีระดับกลางรัฐในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม ปี2553
สวัสดิการ
  • 1. ค่าเช่าบ้าน
  • 2. ค่าน้ำมัน/ค่าเดินทาง
  • 3. ค่าตำแหน่ง(เฉพาะตำแหน่ง)
  • 4. ค่าประเมินการทำงานประจำเดือน
  • 5. เบี้ยขยันประจำเดือน
  • 6. โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
  • 7. งานเลี้ยงสร้างสรรค์ประจำเดือนประจำแผนก
  • 8. งานเลี้ยงปีใหม่+กีฬาสีประจำปี
  • 9. กิจกรรมสัมมนาประจำปี
  • 10.สวัสดิการพิเศษ กรณี บิดา มารดา คู่สมรส เสียชีวิต/ กรณีแต่งงาน /กรณีคลอดบุตร/กรณีเสียชีวิต เป็นต้น
4 ตำแหน่ง
1.
17 ต.ค. 62
ผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำ
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้าง
2.
11 ต.ค. 62
พนักงานประจำ (บุคคลทุพพลภาพ)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
10 ต.ค. 62
ล่ามภาษาจีน(สมุทรปราการ)
pinlocation
จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
4.
10 ต.ค. 62
นักศึกษาฝึกงาน (ภาษาจีน)
pinlocation
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
salary icon
เบี้ยเลี้ยง
ติดต่อ
88/1-3 หมู่ 8 นิคมอุตาหกรรมเหมราชบ่อวิน
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-111-255 ต่อ112 , 098-265-7772
แฟกซ์: 038-111-266
เว็บไซต์: www.odbattery.com