บริษัทดําเนินธุรกิจมากว่า 30ปี โดยมีความชํานาญในการนำเข้า ผลิต และการตลาดในการจัดจําหน่ายสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนระดับ ปฐมวัยและประถมศึกษาทั่วประเทศ ปัจจุบันบริษัทๆมีสื่อที่อยู่ในการดูแลมากกว่า 1000 รายการและมีทีมการตลาดที่เข้มแข็งและครอบคลุมพื้นทีทั่วประเทศ
สวัสดิการ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • หยุดเสาร์ อาทิตย์
 • ประกันสังคม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด
  112/45 หมู่ 6 ซ.ชินเขต 1/7 ถ.งามวงศ์วาน
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  เว็บไซต์: https://thaiadapp.com/
  ใช้งานแผนที่