บริษัท คุปุ คุปุ พะงัน จำกัด
Kupu Phangan Beach Villas and Spa
สวัสดิการ
  • • Service Charge
  • • Housing Start 1,500 Bath per month /เงินค่าบ้านพักเริ่มต้นที่ 1,500 บาท ต่อเดือน
  • • Uniform /ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด ส่งซักฟรี
  • • 3 Free Meals /อาหารฟรี 3 มื้อ
  • • Social Security Fund /ประกันสังคม
  • • Vacation /วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • • Public Holiday /วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน ต่อ 1 ปี
  • • Staff Party /กิจกรรมพนักงานประจำปี
  • • Employee of the month /พนักงานดีเด่นประจำเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คุปุ คุปุ พะงัน จำกัด
69/13 Moo 4,
ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
เว็บไซต์: www.kupuresorts.com/kohphangan
วิธีการเดินทาง
  • รถยนต์ + เรือ
ใช้งานแผนที่