บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด
รับเหมาก่อสร้างสะพาน ถนน ของกรมทางหลวง
สวัสดิการ
ที่พัก รถประจำตำแหน่ง ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด
119/1 หมู่ที่ 2
ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ใช้งานแผนที่