ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.เบี้ยขยัน 3.ประกันชีวิตกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ก้าวหน้าพลัสกรุ๊ป จำกัด
99/9
ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เว็บไซต์: www.kaonainkjet.com
ใช้งานแผนที่