ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม เอทิลแอลกฮอล์ เพื่อส่งออก และแอลกฮอล์แปลงสภาพ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ตั้งอยู่ที่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ 192 ไร่ มีกำลังการผลิต 10 ล้านลิตร/ปี บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกฮอล์ จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร และเรามีความเชื่อมั่นว่า สิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร คือระดับความสุขของพนักงาน สินค้าขององค์กรจะดีหรือไม่นั้น ศักยภาพของบุคลากรในองค์เป็นตัวกำหนด เราจึงมุ่งมั่นในการให้โอกาสพนักงาน ได้ทดลองทำสิ่งที่สนใจ ค้นหา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงกับเรา
สวัสดิการ
 • ห้องพักฟรี
 • อาหารฟรี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • อื่นๆ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
  88/8 หมู่ที่ 7
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
  เว็บไซต์: www.bkkalcohol.com