บริษัท นิติรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินธุรกิจการซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้ง เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ชุดพนักงาน เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิติรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
62/1 ม.6
ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง