ผลิต และจำหน่าย ผัก ผลไม้แปรรูปด้วยระบบสูญญากาศยี่ห้อ "Greenday"ส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน (3 เดือน) และปรับประจำปี เมื่ออายุงานครบ - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ - วันหยุดเสาร์เว้นเสาร์ (หลังผ่านทดลองงาน เฉพาะ สนง.) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม (กรุงเทพประกันชีวิต) - ประกันอุบัติเหตุ - อาหารกลางวันฟรี (สำนักงาน) - ค่าข้าววันละ 20 บาท (สำหรับพนักงาน) - รถรับ-ส่ง ฟรี (ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด ) - ยูนิฟอร์ม - อุปกรณ์เซฟตี้ - O.T. - เบี้ยขยัน - วันลากิจ ลาป่วย วันลาพักผ่อนฯ วันหยุดตามประเพณี - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และของขวัญปีใหม่ - เงินช่วยเหลือ หรือของรับขวัญบุตรคลอดใหม่ มูลค่า 1,000.-บาท - พนักงานขับรถ/ติดรถส่งสินค้า มีค่าอาหารกลางวัน 30 บาท/วัน
ติดต่อ
บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
829 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: http://www.greenday.co.th
วิธีการเดินทาง
บริษัท เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด - โรงงานซอยบุญมีทรัพย์ ซ.2 เดินทางรถสองแถว/มอเตอร์ไซค์/รถส่วนตัว บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด - โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) 1.) จากแยกคลองขุด เวลา 7.15 * แฟรตตำรวจ ผ่านเอื้ออาทร กิตตินคร ตลาดสุธาวี ป้อมคลองเก้า 2.) ซอยโอ่ง เวลา 6.45 น. ** หน้าซอยโอ่ง - BTS กม.30 - วัดอโศการาม 3.) บางแสน 2 เวลา 6.45 น. ***บางแสน 2 - วังปลา - สามห่วง 4.) เจริญสิน เวลา 6.45 น. **** เจริญสิน - บางปูนคร - ตากอากาศ - โครงการ 4 - ตำหรุ - พฤกษา 106