บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2529 ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางตอนบนขึ้นไปจนถึงเหนือสุดของประเทศ โดยได้ทำการจดทะเบียนในนาม " บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม โรงงานสกัดและกลั่นน้ำมันพืช ตรา "ศรทอง" ได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยจากทางยุโรป เข้ามาใช้ในการสกัดและกลั่นน้ำมันพืชถั่วเหลืองให้ได้คุณภาพ ภายใต้การรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO9001:2008, ISO14001:2004,OHSAS18001:2007,TIS18001:1999,ISO5001:2011,HALAL, KOSHER
สวัสดิการ
1.ชุดยูนิฟอร์ม 2.ประกันสังคม 3.เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณี เสียชีวิต พ่อ, แม่, บุตร, ธิดา, สามี, ภรรยา 4.โบนัสประจำปี 5.ของขวัญวันคล้ายวันเกิด 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.ตรวจสุขภาพประจำปี 8.เงินกู้ยืม 9.ที่พัก (ตำแหน่งวิศวกรฝึกหัด และ หัวหน้าแผนก ขึ้นไป)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
2/11 ถ.พิศาลสุนทรกิจ
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
เว็บไซต์: www.sornthongoil.com