บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มลูกค้าเป็นข้าราชการและผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
เงินเดือน + คอมมิชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
731 ม.9
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000