บริษัท โมอาว๊าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูเฟคเจอเรอส์ จำกัด
- ส่งออกเครื่องประดับ
สวัสดิการ
 • • ค่าอาหาร 1000/เดือน
 • • โบนัส/ปรับเงินประจำปี
 • • ค่าตอบแทนพิเศษกรณีงานด่วน
 • • รางวัลจูงใจพิเศษ
 • • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • • ฝึกอบรมในสาขาอาชีพ
 • • งานเลี้ยงวันเกิด
 • • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • • วันหยุดพักร้อนประจำปี 12 วัน
 • • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • • สิทธิ์กู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • • และอื่นๆ ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท โมอาว๊าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูเฟคเจอเรอส์ จำกัด
431 ซอย เจริญกรุง 107 (ประดู่ 1)
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วิธีการเดินทาง
 • ลง BTS สะพานตากสิน ต่อ/หรือ นั่งรถประจำทางสาย 1, 15, 75, 547 ลงป้ายตลาดบางคอแหลม และเข้าซอยเจริญกรุง 107 (ประดู่ 1 )ต่อวินมอเตอร์ไซต์เข้ามาที่ 431 (บ.โมอาว๊าดฯ) *** ติดกับ TOT หรือนั่ง BRT มาลงสถานีสะพานพระราม 3 (ออกฝั่งปั้มแก๊ส) แล้วต่อวินมอเตอร์ไซต์มา 431
ใช้งานแผนที่