บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด โรงงานหนองแค ตังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นบริษัทในเครือ SCG ดำเนินการผลิตสินค้าทดแทนไม้ ฝ้าเพดาน และฝาผนัง ยี่ห้อตราช้าง Smart Wood และ Smart Board
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
  • เครื่องแบบพนักงานประจำปี
  • เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ
  • โบนัสประจำปี
  • ค่ากะ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
  • ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานหนองแค)
11 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140