บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด โรงงานหนองแค ตังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นบริษัทในเครือ SCG ดำเนินการผลิตสินค้าทดแทนไม้ ฝ้าเพดาน และฝาผนัง ยี่ห้อตราช้าง Smart Wood และ Smart Board
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
 • เครื่องแบบพนักงานประจำปี
 • เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ
 • โบนัสประจำปี
 • ค่ากะ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 • ค่าล่วงเวลา
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานหนองแค)
  11 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
  ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140