บริษัท พรรณีพริ้นติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด
บริการถ่ายเอกสาร พริ้นงาน
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - วันหยุดตามธนาคาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรรณีพริ้นติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด
อาคาร 3 ตึกชวนชม หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
อยู่ภายในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรงข้าม รร.เตรียมอุดมศึกษา
ใช้งานแผนที่