บริษัท พี แอนด์ เอ็น เซ็นเตอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านขนส่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ให้กับ บริษัท เบทาโกร บริษัท แบลค แคนยอน บริษัท ฮ๊อกไกโด และงาน Event ต่าง ๆ
สวัสดิการ
ชุดฟอร์ม ประกันสังคม โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี แอนด์ เอ็น เซ็นเตอร์ จำกัด
44/9 หมู่ 8
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000