โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียน
โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียนเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2544 โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะให้กับน้องๆ วัย 3 - 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีจินตนาการ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้เด็กเป็นศูนย์กลางมีมีวัตถุประสงค์ในการเรียนศิลปะเพื่อความสุข
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียน
ห้องเลขที่ 912 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900