บริษัท รีเทล เทรนนิ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านฝึกอบรมและตรวจสอบคุณภาพน้ำมันให้กับสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีเทล เทรนนิ่ง จำกัด
3300/71 ชั้น 11 อาคารบี ตึกช้าง ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่