บริษัท รวย เว้ย เฮ้ย จำกัด
ดำเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
 • 1. มีโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
 • 2. มีประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับพนักงานอัตราจ้างประจำ
 • 3. มีประกันสังคมสำหรับพนักงานอัตราจ้างประจำ
 • 4. มีกีฬาประจำปี
 • 5. มีสัมมนา / สันทนาการประจำปี
 • 6. วันลาพักร้อน 6 วันขึ้นไป/ปี
 • 7. วันลาป่วย 30 วัน/ปี
 • 8. ลากิจโดยได้รับค่าจ้าง
 • 9. ลาคลอดตามกฎหมายแรงงาน
 • 10.ลาอุปสมบทได้
 • 11. ประกันชีวิตกลุ่มสำหรับพนักงานอัตราจ้างประจำ
 • 12. มีเบี้ยขยันรายเดือน
 • 13. มีเงินช่วยเหลืองานศพบิดามารดา บุตรธิดา และคู่สมรส ครั้งละ 2000 บาท
 • 14. มีเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรสทั้งชายและหญิง คนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2000 บาท
 • 15. มีประเมินผลงานเพื่อปรับอัตราจ้างรายปี
 • 16. มีเงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงานอัตราจ้างประจำ
 • 17. มีสวัสดิการเยี่ยมคลอดบุตร 2000 บาท
 • 18. มีเงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท ไม่เกิน 15 วัน
 • 19. มีเงินเยี่ยมป่วยกรณีพนักงานนอนโรงพยาบาลครั้งละ 500 บาท
 • 20. ลาไปราชการทหารเพื่อฝึกกำลังสำรองโดยได้รับค่าจ้าง
 • 21. อัตราเงินเดือนบวกค่า commission และค่า Incentive อัตราสูง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รวย เว้ย เฮ้ย จำกัด
548 หมู่ 1
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
event langing page