บริษัท พี.เอส.เอ.อินเตอร์-คูลลิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตอะไหล่เครื่องปรับอากาศ มาเป็นเวลา 30 กว่าปี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม - โบนัส - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอส.เอ.อินเตอร์ - คูลลิ่ง จำกัด
64 ถนนนนทบุรี
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: https://www.psacoil.com
ใช้งานแผนที่