Practical Network
ให้บริการด้าน IT และการสื่อสารแบบครบวงจร ให้กับองค์กรขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ โดยการให้บริการหลักๆ ของบริษัทฯ - ลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ - ลดค่าใช้จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต - บริการดูแลตู้สาขา PABX ยี่ห้อต่างๆ - ขายหมึกเครื่องพิมพ์ Laser JET (Original, Remenu, Compatible) - ขายและดูแลอุปกรณ์ด้าน IT ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Server รวมถึง Soft ware ต่างๆ
สวัสดิการ
สวัสดิการ ประกันสังคม , โบนัสยอดขายประจำเดือน , โบนัสการปฏิบัติงานประจำปี ,การปรับเงินเดือนตามทักษะประจำปี , ตำแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Practical Network
373/69 เศรณี รายา 2
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.pn-networks.com
วิธีการเดินทาง
สรงประภา ดอนเมือง
ใช้งานแผนที่