บริษัท พีพีแอล รับเบอร์ แอนด์ ฟุตแวร์ จำกัด
โรงงานผลิตรองเท้า
Benefits
ประกันสังคม โบนัส ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีพีแอล รับเบอร์ แอนด์ ฟุตแวร์ จำกัด
เลขที่ 8/23 ม.4
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 71100
Directions
ติดต่อสอบถามที่ได้หมายเลข 081-820-3266