บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
บริษัทฯประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้เป็นที่สนใจสำหรับนักธุรกิจต่างชาติ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
126/33,35 อาคารไทยศรี ชั้น 9 (ติด BTS กรุงธนบุรี) ถ.กรุงธนบุรี
แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600