บริษัท พ.เอ่งฉ้วนทรานสปอร์ต จำกัด
ทำธุรกิจ ขนส่งตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันนัขตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พ.เอ่งฉ้วนทรานสปอร์ต จำกัด
123 หมู่ 1
ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140